Tela saveza

Najviši organ Streličarskog Saveza Srbije je Skupština Saveza koju čine svi članovi Saveza.
Upravljanje redovnim aktivnostima Saveza vrši Upravni odbor u sastavu:

Srđan Janevski, predsednik
Ružica Karahasan, potpredsednik
Nenad Božin, član

Predsednik Saveza: Srđan Janevski

Potpredsednik Saveza: Ružica Karahasan

Nadzorni odbor:
Vojkan Jovanović, predsednik NO
Nenad Hinić, član
Boris Stefanović, član

Kontakt podatke možete pronaći na stranici za kontakt.