Kontakt

Streličarski savez Beograda
Adresa: Kapetan Mišina 23a, Beorgad

Predsednik: Srđan Janevski, predsednik.ssb@gmail.com