Članovi

Članovi Streličarskog Saveza Beograda mogu biti svi streličarski klubovi sa područja grada Beograda koji su registrovani kao sportski klub u APR.

Detalje o klubovima možete pronaći na stranicama u meniju Klubovi.

Za dodatne informacije o učlanjenju novih klubova u Streličarski Savez Beograda, kontaktirajte predsednika saveza (predsednik.ssb@gmail.com).