Categories
Upravni odbor – zapisnici

Sastanak Upravnog odbora 25.9.2015. godine

Upravni odbor je održao sastanak 25.9.2015. godine i tom prilikom doneo:
– Odluku o tehničkoj organizaciji takmičenja “Trofej Beograda”
– Odluku o tehničkoj organizaciji Otvorenog prvenstva Beograda
Zapisnik sa sastanka i odluke možete pogledati u prilogu.
SSB-UO-Zapisnik-2015-09-25
SSB-UO-Odluka-Trofej Beograda-2015-09-25
SSB-UO-Odluka-Otvoreno Prvenstvo Beograda-2015-09-25